I Norge har det i lengre tid vært slik at friske voksne mennesker må ta ansvaret for – og den økonomiske belastningen av – egen tannbehandling. Under gitte forutsetninger kan HELFO (Helseøkonomiforvaltningen) yte økonomisk støtte. Et grovt estimat på støttebeløpet vil være mellom 50-80% avhengig av årsak til innvilget støtte. Dine rettigheter til økonomisk støtte vil tannlegen opplyse om ved konsultasjon.

Følgende problemer/lidelser kan være berettiget økonomisk støtte fra HELFO:

 • Medfødt manglende tenner eller svært svake tenner
 • Betydelig tap av tannsubstans som følge av syre eller annen slitasje
 • Store slitasjeskader forårsaket av f.eks tanngnissing og syreskader
 • Personer som lider av sterk tannlegeskrekk, og som av den grunn ikke har mestret å ta vare på egne tenner, og som dermed har opparbeidet seg et stort tannbehandlingsbehov
 • Kirurgisk fjerning av visdomstenner
 • Rotspissamputasjoner eller annen type avansert munnkirurgi
 • Pasienter med tannkjøttbetennelse (periodontitt) har krav på å få støtte til behandling av sykdommen, inklusive rehabilitering av tannsett
 • Munntørrhet forårsaket av medikamentbruk eller sykdommer, og derigjennom større behandlingsbehov som følge av at pasient er mer disponibel for kariesangrep
 • Sjeldne medisinske tilstander som krever ekstra tannbehandling
 • Tannskader som følge av ulykker/yrkesskade
 • Manglende evne til egenomsorg forårsaket av f.eks at pasienten har sterk tannlegeskrekk (odontofobi), tidligere er blitt misbrukt, eller har sykdommer som medfører at pasienten ikke klarer å ta vare på sine egne tenner

Spør oss gjerne under konsultasjon om du er i tvil om du har krav på refusjon. Vi vil være behjelpelig med søknad om HELFO-bidrag dersom tannlegen mener det er grunnlag for dette.

Fra og med november 2015 har også Arne-Henrik ved Ranheim Tannhelse autorisasjon til å utføre implantatbehandling støttet av HELFO.

Student?

I tillegg har SiT et meget godt tannhelsetilbud rettet mot studenter, se www.sit.no/helse/refusjon.  For tannhelsesjekk kan du få refundert 250,- fra SiT. Dersom kostnadene dine overstiger egenandelen på 2 000 kr, vil du få refundert 75% av de påfølgende kostnadene. For samlede tannlegeutgifter kan få refundert opptil 4000 kr i året. Gå inn på www.sit.no/helse/tannlege for nærmere informasjon.

student