Oliver er en sindig og omgjengelig kar som er født og oppvokst i Leksvik; ei bygd på andre sida av Trondheimsfjorden. Han er utdannet tannlege ved Universitetet i Tromsø og har i løpet av studietida vært engasjert i studentavisa og hatt verv som styremedlem i Odontologforeninga. Han er medlem av den norske tannlegeforening. Sommeren 2021 arbeidet han ved Finnsnes tannlegekontor, og har også tilegnet seg ekstra erfaring og kunnskap gjennom undervisning av tannlegestudenter ved UiT.
Oliver vil møte pasienten sin med et smil og vil etterstrebe at pasienten føler seg trygg under behandling. Han utfører jobben sin grundig og skånsomt, og er opptatt av holdbare og estetisk tilfredsstillende resultat.