fbpx
  • Vi tar i mot nye pasienter!

    • Fast lavpris på årlig tannsjekk og tannpleie til kun kr 890,-
    • Velkomsttilbud nye pasienter: Undersøkelse til kun kr 590,-
    • Kveldsåpent og gratis parkering

Hvem vi er

Ranheim Tannhelse AS
Org nr 915 426 328
Tlf: 921 10 102
Jakobsliv. 1, 7058 Jakobsli

Vår nettstedsadresse er: https://www.ranheimtannhelse.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Pasientopplysnigner

Vi har et online bestillingsskjema på vår nettside, hvor du kan sende forespørsel om å bestille time til behandling på vår klinikk. Opplysningene som fylles inn i dette skjemaet vil, dersom du er en eksisterende kunde, brukes til å knytte henvendelsen til din interne pasientjournal hos oss, og i tilfeller hvor du er en ny kunde vil opplysningene brukes til å opprette en ny journal for fremtidig behandling. En kopi av bestillingen blir lagret i vår database i 12 måneder.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på denne siden kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.

Analyse

Vi benytter oss av Google Analytics for å spore bruken av dette nettstedet. Vi samler imidlertid ikke inn data gjennom denne løsningen som kan brukes til å identifisere deg som person. Du kan lese Googles personvernerklæring her.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for det, vil vi ikke gi dine personopplysninger videre til andre. Eksempel på slike lovlige grunnlag kan for eksempel innebære henvisning til spesialistbehandling eller refusjonskrav til HELFO.

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer for øvrig dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt, med mindre annet følger av særregler i helselovgivningen f.eks. om oppbevaring av pasientjournal.

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf pasient-og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44. jf. Journalforskriften § 14 mv.

Du har for øvrig rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personalopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre det på, er å kontakte oss.

Ranheim Tannhelse
Jakobslivegen 1
7058 Trondheim
Norge
Se i Google Maps